Νέα του χώρου μας

Λύσσα Νέα κρούσματα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

Από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 το Εργαστήριο Αναφοράς Λύσσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε την επιβεβαίωση λύσσας σε ακόμη δύο (2) δείγματα κόκκινης αλεπούς. Με τα συγκεκριμένα, ο αριθμός των κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί μέσα στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ανέρχεται πλέον σε τέσσερα (4) και σε 31 σε όλη τη χώρα. Οι νέες εστίες της λύσσας εντοπίστηκαν στο Πρόχωμα του Δήμου Χαλκηδόνας και στο Δρυμό του Δήμου Ωραιοκάστρου. Στις ως άνω περιοχές, κατά πληροφορίες των κατοίκων της περιοχής, κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός κόκκινων αλεπούδων. Η κόκκινη αλεπού θεωρείται δεξαμενή του ιού της λύσσας και ως εκ τούτου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης του νοσήματος σε σκύλους, γάτες, άγρια ζώα, παραγωγικά ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους) και ανθρώπους. Προκειμένου η υπηρεσία μας να αποτρέψει την πιθανότητα μετάδοσης του ιού, προληπτικά επιβάλλει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα παρακάτω μέτρα: 1. Υποχρεωτικός εμβολιασμός δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες), με ιδιαίτερη έμφαση στους ποιμενικούς και κυνηγετικούς σκύλους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με μολυσμένες αλεπούδες. 2. Οποιαδήποτε μετακίνηση παραγωγικών ζώων θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας. 3. Οι μετακινήσεις των κατοικίδιων σαρκοφάγων άνω των τριών μηνών από και προς την ζώνη 50 χιλιομέτρων γύρω από την εστία της λύσσας, επιτρέπονται μόνον εφόσον τα ζώα είναι εμβολιασμένα κατά της λύσσας πριν την μετακίνηση τους. Στις περιπτώσεις που εντοπιστούν νεκρά άγρια ζώα (αλεπούδες, ασβοί, κουνάβια κτλ.) ή άγρια και κατοικίδια ζώα με μη φυσιολογική συμπεριφορά να ειδοποιείται άμεσα η τοπική κτηνιατρική υπηρεσία για την περισυλλογή τους.

ΛΥΣΣΑ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ένα ακόμα κρούσμα λύσσας, αυτή τη φορά κοντά στη Θεσσαλίκη. Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση και της λύσσας. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να εμβολιάσουν σκύλους και γάτους ενάντια στη λύσσα.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση λήψης μέτρων σε εστία λύσσας με θετικό στη λύσσα ζώο (αλεπού) της άγριας πανίδας που βρέθηκε στην αγροτική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 3) Την με αριθ.πρωτ. 1064/07-01-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». 4) Την με αριθ. πρωτ. 985/20-03-2013 (ΦΕΚ 687/Β/ 26-03-2013) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 5) Το άρθρο 3 του Π.Δ. 133/92 (ΦΕΚ 66/Α/13-04-1992) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων». 6) Το άρθρο 9 παρ. 5 του Π.Δ. 400/83 (ΦΕΚ 151/Α/18-10-1983) «Εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης εχινοκοκκίασης – υδατίδωσης, λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων». 7) Το Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/02-02-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». 8) Την με αριθ. πρωτ. 331/10301/25-01-2013 (ΦΕΚ 198/Β/05-02-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα». 9) Το με αρ. πρωτ. 2316/68919/6-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. 10) Το με αριθ. πρωτ. 3572/03-06-2013 Παραπεμπτικό Δελτίο Εργαστηριακής εξέτασης για Λύσσα του Κτηνιατρικού Κέντρου Λαγκαδά θεσσαλονίκης. 11) Την με αριθ. πρωτ. 4152/05-06-2013 έκθεση αποτελεσμάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών ΛΟΙ.ΠΑ.Ν με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η ανίχνευση λυσσικού αντιγόνου. 12 ) Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου στη λοιπή χώρα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χαρακτηρίζουμε ως θετικό στη λύσσα το ζώο (κόκκινη αλεπού) της άγριας πανίδας που βρέθηκε νεκρό στην αγροτική περιοχή Σίνδου. Kαθορίζουμε την εστία της λύσσας σε περιοχή ακτίνας 50 km γύρω από την αγροτική περιοχή Σίνδου και επιβάλλουμε: • Την τοποθέτηση ευδιάκριτων προειδοποιητικών πινακίδων, που φέρουν κατάλληλη σήμανση, σε εμφανή σημεία στις οδούς εισόδου στην περιοχή. • Την απαγόρευση της μετακίνησης και ελεύθερης διακίνησης ευπαθών ειδών ζώων, καθώς και την διενέργεια αγοροπωλησιών τους στην περιοχή που εντοπίστηκε η εστία της λύσσας, εκτός αν ύστερα από εξέταση τους από επίσημο κτηνίατρο αναφερθούν υγιή. • Tη θανάτωση των παραγωγικών και των σαρκοφάγων ζώων τα οποία δαγκώθηκαν ή ήρθαν σε άμεση επαφή με εκκρίσεις ζώου θετικού στη λύσσα. • Στην περίπτωση που τα κατοικίδια σαρκοφάγα που ήρθαν σε επαφή με εκκρίσεις ή δαγκώθηκαν από επιβεβαιωμένα θετικό στη λύσσα ζώο είναι καλυμμένα εμβολιακά κατά της λύσσας τη στιγμή της έκθεσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2316/68919/06-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. και σε παρέκκλιση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 331/10301/25-01-2013 (ΦΕΚ Β΄ 198) μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή, εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης τους, κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Επανεμβολιασμός του ζώου μέσα σε 48 ώρες από την έκδοση του εργαστηριακού αποτελέσματος που επιβεβαιώνει ότι το ζώο με το οποίο ήρθε σε επαφή ήταν θετικό στη λύσσα. - Διασφάλιση απομόνωσης του ζώου για έξι (6) μήνες και παρακολούθησής του από κτηνίατρο (ιδιώτη ή δημόσιο) στο τέλος του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και έκτου μήνα. Ο κτηνίατρος υποχρεούται να στέλνει αναφορά στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης μετά από κάθε εξέταση του ζώου - Έγγραφη δέσμευση του ιδιοκτήτη ότι το ζώο θα παραμείνει στην κατοχή του τουλάχιστον για ένα χρόνο και δεν θα προβεί στην ευθανασία του ζώου κατά το διάστημα της παρακολούθησής του. - Στην περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε ασθένειας, θανάτου ή απώλειας του ζώου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη λήψη μέτρων.

• Την απολύμανση του χώρου θανάτωσης ή θανάτου των θετικών ζώων, καθώς και τη διεξοδική απολύμανση και αποτέφρωση όλων των αντικειμένων που θα μπορούσαν να έχουν έρθει σε επαφή με αυτά τα ζώα. • Την ασφαλή διάθεση των νεκρών ή θανατωμένων ζώων στην πλησιέστερη εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων. • Την απομάκρυνση της μολυσμένης κόπρου και στρωμνής σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. • Την εφαρμογή του άρθρου 9 της συνθήκης της Βέρνης (Ν. 1335/1983) για τη ρύθμιση του υπερπληθυσμού των ειδών-στόχων της άγριας πανίδας της παρούσας απόφασης και κυρίως της αλεπούς, για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. • Την ενίσχυση της επαγρύπνησης των τοπικών Κτηνιατρικών, Δασικών υπηρεσιών και των τοπικών Κυνηγετικών Οργανώσεων για την εφαρμογή του προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 331/10301/25-01-2013. • Την επιβεβαίωση του αντιλυσσικού εμβολιασμού των ποιμενικών σκύλων της περιοχής δικαιοδοσίας των Κτηνιατρικών Κέντρων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. • Την ενημέρωση των ιδιωτών κτηνιάτρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν άμεσα στις οικίες κτηνιατρικές αρχές κάθε κλινικό περιστατικό ύποπτο για τη λύσσα κατά την άσκηση του έργου τους. • Την ενημέρωση των υπευθύνων των Φιλοζωικών Σωματείων. • Την ενημέρωση των εκπροσώπων των τοπικών κυνηγετικών οργάνων (Κ.Ο.ΜΑ.Θ). • Την ενημέρωση των υγειονομικών αρχών για τον προληπτικό εμβολιασμό (προμήθεια εμβολίων και ορών) κατά της λύσσας σε άτομα υψηλού κινδύνου. • Τον προληπτικό εμβολιασμό όλων των δεσποζόμενων σκύλων και γατών ηλικίας άνω των 3 μηνών (για την δημιουργία βιολογικού φραγμού). • Τον προληπτικό εμβολιασμό των αδέσποτων σκύλων και γατών ηλικίας άνω των 3 μηνών και την λήψη μέτρων για την μείωση του φαινόμενου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με ευθύνη των δήμων. • Την απαγόρευση της μετακίνησης, της ελεύθερης διακίνησης και αγοραπωλησίας μη εμβολιασμένων κατοικίδιων σαρκοφάγων. Όλα τα κατοικίδια σαρκοφάγα ηλικίας άνω των τριών μηνών που πρόκειται να μετακινηθούν μέσα στην Επικράτεια από και προς κάθε Περιφερειακή Ενότητα πρέπει να είναι εμβολιασμένα κατά της λύσσας τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την μετακίνηση τους με εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για τον σκοπό αυτό εμβόλια. Υποχρεωτικά τα κατοικίδια σαρκοφάγα τα οποία μετακινούνται από και προς κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Επικράτειας, συνοδεύονται από βιβλιάριο υγείας του ζώου ή διαβατήριο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ζώου, στοιχεία της σήμανσης του, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4039/2012. • Όλα τα σαρκοφάγα τα οποία εισέρχονται στη χώρα από άλλα Κράτη-Μέλη ή εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν τους όρους, όσον αφορά τον αντιλυσσικό εμβολιασμό, τον ορολογικό έλεγχο των αντισωμάτων και τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 998/2003.

2. Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α΄110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242). ), καθώς και των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4039/2012.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

Λύσσα, Δεύτερο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη

Δεύτερο κρούσμα λύσσας σε κόκκινη αλεπού εντοπίστηκε στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης (και το 29ο στη χώρα), αυτή τη φορά σε περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 από το Εργαστήριο Αναφοράς Λύσσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το πρώτο είχε εντοπιστεί στις αρχές Ιουνίου σε αγροτική περιοχή της Σίνδου. Σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επισημαίνει ότι στην περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας υπάρχουν αρκετές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες διατηρούν ποιμενικούς σκύλους ενώ κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός κόκκινων αλεπούδων.Καθώς η κόκκινη αλεπού θεωρείται δεξαμενή του ιού της λύσσας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης του νοσήματος σε σκύλους, γάτες, άγρια ζώα, παραγωγικά ζώα και ανθρώπους.

H Κτηνιατρική Υπηρεσία ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων:

1. Υποχρεωτικός εμβολιασμός δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες), με ιδιαίτερη έμφαση στους ποιμενικούς και κυνηγετικούς σκύλους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με μολυσμένες αλεπούδες. 2. Οποιαδήποτε μετακίνηση παραγωγικών ζώων θα γίνεται κατόπιν έγκρισης της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας. 3. Οι μετακινήσεις των κατοικίδιων σαρκοφάγων άνω των τριών μηνών από και προς τη ζώνη 50km γύρω από την εστία της λύσσας επιτρέπονται μόνον εφόσον τα ζώα είναι εμβολιασμένα κατά της λύσσας πριν την μετακίνηση τους.

Στις περιπτώσεις που εντοπιστούν νεκρά άγρια ζώα (αλεπούδες, ασβοί, κουνάβια κτλ.) να ειδοποιείται άμεσα η τοπική κτηνιατρική υπηρεσία για την περισυλλογή τους. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που εντοπιστούν άγρια ή κατοικίδια ζώα με μη φυσιολογική συμπεριφορά.

ΛΥΣΣΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ

Λύσσα: Ενημέρωση, Πρόληψη, ΟΧΙ Πανικός

 “Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα του Κτηνιατρικού Ινστιτούτου Αθηνών ανακοίνωσε πως ο ιός της Λύσσας απομονώθηκε από δείγμα εγκεφάλου αλεπούς στην περιοχή Παλαιοκάστρου του Νομού Κοζάνης. Πρόκειται για το πρώτο κρούσμα Λύσσας που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα από το 1987. Η επανεμφάνιση της Λύσσας στη χώρα μας έφερε στην επικαιρότητα τη σοβαρή αλλά και ξεχασμένη αυτή ζωοανθρωπονόσο (νόσος που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο).

Η Λύσσα αποτελεί σημαντικό πρόβλημα σε αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και σε μικρότερο βαθμό της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική καταγράφονται κρούσματα κυρίως σε ζώα και πολύ σπάνια σε ανθρώπους. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 50.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από Λύσσα, κυρίως στην Ινδία και την Αφρική. Στην Ευρώπη, κάθε χρόνο καταγράφονται και επιβεβαιώνονται εργαστηριακά περίπου 6.000 κρούσματα σε ζώα (κυρίως άγρια σαρκοφάγα), ενώ 8 με 10 άνθρωποι πεθαίνουν από Λύσσα. Όλα τα περιστατικά που αναφέρονται σε ανθρώπους διαπιστώθηκαν σε χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τέλος, περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν αντιλυσσική αγωγή μετά από την έκθεσή τους σε ζώο ύποπτο για λύσσα.

 

Περισσότερα...

Π.Κ.Σ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΥΛΟΥ - ΓΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ MICROCHIP

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι θα αποστέλει SMS στους ιδιοκτήτες ζώων για τη καταχώριση εκ μέρους του των Microchip

Για αυτόν το λόγο ζητά την αναγραφή κινητού τηλεφώνου στα πιστοποιητικά ταυτοποίησης.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ - ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

riko

Τερψιθέας 13 & Καπετάν Ντόγρα Πυλαία Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310-934743, 6944224233,

Οι συνεργασίες μας

facilities

 

επικοινωνία με την κτηνίατρο

 

.Vet Tech

 

Είσοδος στο Petshop μας

Επιλεγμένα Δημοσιεύματα

  • Αρχικό
  • Τίτλος
  • Ημερομηνία
  • Τυχαία
φόρτωση περισσοτέρων κρατήστε το πλήκτρο SHIFT για να τα φορτώσετε όλα φόρτωση όλων

Αγγελίες

  • Αρχικό
  • Τίτλος
  • Ημερομηνία
  • Τυχαία

Φωτογραφίες

Our website is protected by DMC Firewall!